663 Bukit Timah Road
Singapore 269783  Tel.: +65 6464 7077


Copy of First Day of Academic Year 2020

校园快讯

2020年 网上校园开放日
18 July 2020

18 July 2020, Saturday | 9.30 AM - 12.30 PM...

最新消息

2020年 7月 29日的入学考试报名在即,有兴趣的学生请尽早报名,名额有限,额满为止。学校保留随时截止申请的权利。(更新于2020年6月24日)